Meal requests

บริการสั่งอาหารพิเศษ

การสั่งอาหารพิเศษของเรามีทั้งอาหารตามศาสนาและความเชื่อที่นับถือ อาหารสำหรับคนที่ต้องการควบคุมโภชนาการ มีอาการแพ้อาหาร หรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก ให้บริการตามความต้องการของคุณเมื่อบินกับเรา

 

คุณสามารถใช้บริการจองเมนูพิเศษของเราได้ ธุรกิจ และหากมีผู้โดยสารอายุ 2 ถึง 11 ปีเดินทางมาพร้อมกับคุณในชั้นโดยสารเหล่านี้ กรุณาเลือกเมนูพิเศษสำหรับเด็ก Yummy! ของเรา เมนู เด็ก

 

สำหรับในชั้นประหยัดพรีเมียม คุณสามารถใช้บริการจองเมนูพิเศษ

 

บริการสั่งอาหารพิเศษทุกรายการต้องจองก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง*

 

คำร้องขอด้านอาหาร

 

* บริการสั่งอาหารอาหารโคเชอร์ และอาหารที่ปราศจากถั่วแบบไม่เคร่งต้องจองก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง