สิงคโปร์แอร์ไลน์

Passengers with nut allergy

ผู้โดยสารที่มีอาการแพ้ถั่ว

อาหารพิเศษปราศจากถั่ว คือ อาหารที่ไม่มีถั่วลิสงและถั่วเปลือกแข็ง (เช่น อัลมอนด์ บราซิลนัท เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฮาเซลนัท พิสตาชิโอ้ วอลนัท พีแคนและแมคคาเดเมีย) และอนุพันธ์ของถั่ว


อาหารที่ไม่มีส่วนผสมของพืชตระกูลถั่ว (NFMLA) ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมการล่วงหน้า และเราจะดำเนินการเพื่อจัดการตามคำขอเกี่ยวกับ NFMLA ของคุณอย่างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถจัดเตรียมได้ตามความต้องการของผู้โดยสาร โปรดสั่งอาหารก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง


ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2018 สิงคโปร์แอร์ไลน์ได้ยกเลิกการเสิร์ฟถั่วลิสงเป็นของว่างให้แก่ ผู้โดยสารชั้นประหยัด แต่ยังมีการเสิร์ฟถั่วประเภทอื่นๆ ให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นสวีท ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัดพรีเมียม ผู้โดยสารชั้นประหยัดจะได้รับขนมสำเร็จรูปที่มี ส่วนผสมของถั่วและขนมปังกรอบแทนถั่วลิสง อย่างไรก็ตาม สายการบินไม่สามารถให้บริการ อาหารที่ปราศจากถั่ว หรือรับประกันอาการแพ้อาหารใดๆ ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินได้ ผู้โดยสาร ท่านอื่นๆ ในเที่ยวบินอาจได้รับอาหารที่มีส่วนประกอบของถั่ว หรืออาหารแปรรูปอื่นๆ เช่น สะเต๊ะ (เนื้อไก่ เนื้อวัว หรือเนื้อแกะที่เสิร์ฟพร้อมน้ำสะเต๊ะซึ่งมีส่วนผสมของถั่ว) สายการบินไม่สามารถ เราไม่สามารถควบคุมผู้โดยสารจากการรับประทานของว่าง หรืออาหารบนเครื่องที่มีส่วนประกอบของถั่วหรืออนุพันธ์ของมัน 


ทางสายการขอให้คุณดำเนินการป้องกันที่จำเป็น และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากคุณกังวลเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเดินทาง ขอให้คุณแจ้งข้อมูลและปรึกษาแผนการเดินทางกับแพทย์


หากต้องการอาหารปราศจากถั่วบนเที่ยวบิน กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือสำนักงานสิงคโปร์แอร์ไลน์ น้อยกว่า 48 ชั่วโมง