Passengers with nut allergy

ลูกค้าที่แพ้ถั่ว

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ไม่สามารถให้บริการห้องโดยสารปลอดถั่วหรือรับประกันสภาพแวดล้อมบนเครื่องบินที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้

แม้ว่าเราจะไม่เสิร์ฟถั่วลิสงเป็นอาหารว่าง แต่เราให้บริการถั่วอื่นๆ เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์และอัลมอนด์ในทุกชั้นโดยสาร ลูกค้ายังสามารถรับประทานของว่างหรืออาหารของตนเองบนเครื่อง ซึ่งอาจมีส่วนผสมของถั่วหรืออนุพันธ์ของถั่ว

อาหารบางมื้อที่ให้บริการบนเที่ยวบินของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส อาจมีถั่วลิสง รวมถึงสะเต๊ะและนาซิเลอมักที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรา เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกอย่างเหมาะสมตามข้อจำกัดด้านอาหารของลูกค้า สามารถดูเมนูดิจิทัลบนเที่ยวบินของเราได้สูงสุดแปดวันก่อนเที่ยวบินที่นี่ 

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ให้ทางเลือกแก่ลูกค้าในการสั่งอาหารปลอดถั่ว (NFMLA) ล่วงหน้า หากคุณต้องการเลือก NFMLA บนเที่ยวบินของเรา โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวหรือสำนักงานสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ในพื้นที่ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

NFMLA ของเราต้องใช้เวลาเตรียมล่วงหน้าและไม่มีส่วนผสมของถั่วลิสงและถั่วเปลือกแข็ง (รวมถึงอัลมอนด์ ถั่วบราซิล เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เฮเซลนัท พิสตาชิโอ วอลนัท พีแคนและแมคคาเดเมีย) และอนุพันธ์ของมัน

เราขอให้คุณใช้ความระมัดระวังทุกอย่างที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของการสัมผัส หากคุณมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมในการเดินทาง เราขอแนะนำให้คุณแบ่งปันข้อมูลนี้และหารือเกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณกับแพทย์ของคุณ