สิงคโปร์แอร์ไลน์

Wheelchairs and other assistive devices

เก้าอี้รถเข็น และอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ

เครื่องบินลำตัวกว้างแต่ละลำของเรามีเก้าอี้รถเข็นบนเที่ยวบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราได้รับการฝึกฝนให้ช่วยเหลือ หากคุณไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตัวเองจากรถเข็นบนเที่ยวบินไปหรือจากที่นั่งของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือค้นหาที่นั่งที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด โปรดติดต่อสำนักงานสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ในพื้นที่ของคุณ


หากคุณต้องการใช้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ โปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้ามากที่สุดเพื่อเราจะได้มีเวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่คุณต้องใช้


หากคุณเดินทางไปที่ท่าอากาศยานชางงี สิงคโปร์เพื่อแวะต่อเครื่อง ที่นั่นมีรถเข็นให้บริการที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกเคาน์เตอร์ในท่าอากาศยาน


หากคุณใช้รถเข็นส่วนตัวทั้งที่เป็นแบบธรรมดาและแบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น ไม้เท้า ไม้ค้ำ ไม้ช่วยเดินหรือสกู๊ตเตอร์ช่วยเดิน สิ่งเหล่านี้ไม่นับรวมกับสัมภาระที่คุณได้รับอนุญาตให้นำไปได้ เนื่องจากห้องโดยสารของเรามีพื้นที่จำกัด เราขอให้คุณนำรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ เก็บไว้กับสัมภาระที่เช็คอินเข้าใต้เครื่อง


หากรถเข็นของคุณใช้แบตเตอรี่ หรือคุณเดินทางเป็นหมู่คณะที่มีคนใช้รถเข็นตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โปรดติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง


ในการเตรียมตัวก่อนเดินทาง โปรดดูที่ตารางด้านล่างสำหรับข้อกำหนดของ IATA ในการพกพารถเข็นที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของคุณ

 

เก้าอี้รถเข็น / อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวชนิดที่ใช้แบตเตอรี่

ข้อกำหนด

ไม่มีของเหลวไหลหกออก

 

แบตเตอรี่ชนิดพับไม่ได้ / ถอดออกไม่ได้ 
 1. ต้องใส่แบตเตอรี่ไว้ในอุปกรณ์และติดตั้งกับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวอย่างแน่นหนา
 2. ขั้วแบตเตอรี่ต้องมีการป้องกันเพื่อไม่ให้ลัดวงจรโดยการห่อหุ้มขั้ว (เช่น การพันเทปตรงขั้วแบตเตอรี่)
 3. ต้องปิดสวิตช์รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการเปิดทำงานขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

แบตเตอรี่แบบพับได้ / แบตเตอรี่แบบถอดออกได้
 1. ต้องถอดแบตเตอรี่ออก สามารถทำการเช็คอินรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวได้โดยไม่มีข้อจำกัด
 2. จะต้องทำการป้องกันการลัดวงจรแบตเตอรี่ที่ถอดออกมาโดยห่อหุ้มขั้วด้วยฉนวน
 3. ต้องบรรจุแบตเตอรี่ไว้ในกระเป๋าที่มีเครื่องป้องกัน ซึ่งต้องนำกระเป๋านั้นไปเช็คอินเก็บไว้ใต้เครื่อง

 

มีของเหลวรั่่วไหลออกได้

 

สำหรับรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวที่สามารถจัดเก็บในตำแหน่งที่หันหัวขึ้นได้ 
 1. ต้องใส่แบตเตอรี่ไว้ในอุปกรณ์และติดตั้งกับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวอย่างแน่นหนา
 2. ต้องมีการป้องกันขั้วแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้ลัดวงจรโดยการห่อหุ้มขั้ว (เช่น การพันเทปตรงขั้วแบตเตอรี่)
 3. ต้องปิดสวิตช์รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการเปิดทำงานขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

สำหรับรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถจัดเก็บในตำแหน่งที่หันหัวขึ้นได้
 1. จะต้องถอดแบตเตอรี่ออก และจัดเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง ทนทานไม่ยุบ ป้องกันการรั่วซึม ซึ่งจะต้องทำการเช็คอินเก็บไว้ใต้เครื่อง สามารถทำการเช็คอินรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวได้โดยไม่มีข้อจำกัด
 2. จะต้องทำการป้องกันการลัดวงจรแบตเตอรี่โดยห่อหุ้มขั้วด้วยฉนวน
 3. ต้องตั้งแบตเตอรี่ไว้ในตำแหน่งที่หันหัวขึ้น และใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่มีการป้องกัน ล้อมรอบด้วยวัสดุดูดซับ

 


แบตเตอรี่แบบแห้ง
 1. ไม่มีข้อกำหนด
 2. ควรทำการเช็คอินรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว
 3. ต้องปิดสวิตช์รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการเปิดทำงานขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
แบตเตอรี่ลิเธียม

 

แบตเตอรี่ชนิดพับไม่ได้ / ถอดออกไม่ได้
 1. ต้องใส่แบตเตอรี่ไว้ในอุปกรณ์และติดตั้งกับรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวอย่างแน่นหนา
 2. ต้องมีการป้องกันขั้วแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้ลัดวงจรโดยการห่อหุ้มขั้ว (เช่น การพันเทปตรงขั้วแบตเตอรี่)
 3. ต้องปิดสวิตช์รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการเปิดทำงานขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
 4. ไม่มีข้อจำกัดอัตราพลังงานแบตเตอรี่ (WH)

แบตเตอรี่แบบพับได้ / แบตเตอรี่แบบถอดออกได้
 1. เมื่อถอดแบตเตอรี่และป้องกันการลัดวงจรโดยห่อหุ้มขั้วด้วยฉนวนแล้ว สามารถทำการเช็คอินรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวได้โดยไม่มีข้อจำกัด
 2. ต้องมีการป้องกันความเสียหายของแบตเตอรี่ที่ถอดออก โดยเก็บไว้ในซองกันกระแทกและถือขึ้นเครื่อง
 3. อัตราพลังงานของแบตเตอรี่จะต้องไม่เกิน 300Wh หรือไม่เกินก้อนละ 160Wh สำหรับอุปกรณ์ที่ใส่แบตเตอรี่สองก้อน
 4. คุณสามารถถือแบตเตอรี่สำรองหนึ่งก้อนไม่เกิน 300Wh หรือแบตเตอรี่สำรองสองก้อน โดยแต่ละก้อนต้องไม่เกิน 160Wh โดยจะต้องเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่อง


*Watt hours (Wh) = Amp hours (Ah) x Voltage (V)

 

 

และคุณควรเช็คอินล่วงหน้าก่อนการเดินทาง เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง


เจ้าหน้าที่ทีมบริการอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและขึ้นเครื่องของเรายินดีช่วยเหลือดูแลคุณที่ท่าอากาศยาน และในระหว่างรอขึ้นเครื่อง และลูกเรือของเราจะช่วยเหลือคุณในการใช้รถเข็นบนเครื่อง และพาคุณไปห้องน้ำในระหว่างเดินทาง


อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถให้บริการเหล่านี้ได้:

 • การช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร
 • การช่วยเหลือภายในห้องน้ำ หรือการช่วยเหลือในการใช้อุปกรณ์ขับถ่ายในที่นั่งโดยสาร
 • การให้บริการทางการแพทย์

หากคุณจำเป็นต้องได้รับบริการเหล่านี้ เราแนะนำให้คุณเดินทางพร้อมผู้ดูแลส่วนตัว


และคุณไม่สามารถใช้ที่นั่งในแถวที่อยู่ติดกับประตูฉุกเฉินได้


หากรถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของคุณได้รับความเสียหาย คุณต้องเขียนจดหมายหรืออีเมลแจ้งเรา หรือสายการบินพันธมิตรถึงความเสียหายนั้นภายในเวลา 7 วัน การชดใช้ค่าเสียหายจะเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้สำหรับสัมภาระที่เสียหาย/สูญหาย สิงคโปร์แอร์ไลน์มีความรับผิดชอบจำกัดตามข้อกำหนดทั่วไปในการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของเราตามอนุสัญญาวอร์ซอหรืออนุสัญญามอนทรีออล (ที่กำหนดใช้ได้ และมีการปรับปรุง) และ/หรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่นั่งพิเศษ เช่นสายคาด Crelling Harness และเก้าอี้ MERU บนเที่ยวบินของเราได้ หากต้องการจัดเตรียมสิ่งที่ต้องใช้ โปรดติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของสิงคโปร์ แอร์ไลน์สโดยเร็วที่สุด และอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการเดินทาง