สิงคโปร์แอร์ไลน์

ความช่วยเหลือและคำถามที่พบบ่อย

คำขอความช่วยเหลือเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราการดูแลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19:
นโยบายการจองใหม่โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการดูแลสมาชิก KrisFlyer (รวมถึงไมล์สะสมและการขยายระดับชั้นสมาชิก)การดูแลสมาชิก PPS Club (รวมถึงการขยายระดับชั้นสมาชิก)เดินทางไปสิงคโปร์เที่ยวบินถูกยกเลิกโดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส

สำหรับข้อมูลการเดินทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เข้าไปดูได้ที่ ศูนย์ข้อมูลการเดินทาง

สัมภาระ

กระเป๋าสัมภาระที่สิงคโปร์ แอร์ไลน์สอนุญาตให้ฝากเข้าใต้ท้องเครื่องอาจนับตามน้ำหนักหรือนับเป็นชิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางของคุณ

 

กรณีนับตามน้ำหนัก

สำหรับเที่ยวบินต้นทางและปลายทางจากทุกแห่งยกเว้นสหรัฐอเมริกา

 

ระดับชั้นโดยสาร น้ำหนักที่อนุญาต สมาชิก PPS Club สมาชิก KrisFlyer Elite Gold / Star Alliance Gold
ชั้นสวีทและชั้นหนึ่ง 50 กก. 50 กก เพิ่มเติม.
รวม: 100 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 70 กก.
ชั้นธุรกิจ 40 กก. 40 กก เพิ่มเติม.
รวม: 80 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 60 กก.
ชั้นประหยัดพิเศษ 35 กก. เ35 กก เพิ่มเติม.
รวม: 70 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 55 กก.
ชั้นประหยัด      
Flexi 30 กก. 30 กก เพิ่มเติม.
รวม: 60 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 50 กก.
Standard 30 กก. 30 กก เพิ่มเติม.
รวม: 60 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 50 กก.
Value 25 กก. 30 กก เพิ่มเติม.
รวม: 55 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 45 กก.
Lite 25 กก. 30 กก เพิ่มเติม.
รวม: 55 กก.
20 กก เพิ่มเติม.
รวม: 45 กก.กรณีนับตามจำนวนชิ้น

สำหรับเที่ยวบินต้นทางและปลายทางจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

 

ระดับชั้นโดยสาร จำนวนและน้ำหนักที่อนุญาต สมาชิก PPS Club สมาชิก KrisFlyer Elite Gold / Star Alliance Gold
ชั้นสวีทและชั้นหนึ่ง 2 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 32 กก. เพิ่มเติม 2 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 32 กก. เพิ่มเติม 1 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 32 กก.
ชั้นธุรกิจ 2 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 32 กก. เพิ่มเติม 2 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 32 กก. เพิ่มเติม 1 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 32 กก.
ชั้นประหยัดพิเศษ 2 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 23 กก. เพิ่มเติม 2 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 23 กก. เพิ่มเติม 1 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 23 กก.
ชั้นประหยัด 2 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 23 กก. เพิ่มเติม 2 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 23 กก. เพิ่มเติม 1 ชิ้น แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 23 กก.

 

เมื่อคุณจองเที่ยวบินกับเรา จำนวนสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้ฝากได้ฟรีจะระบุอยู่บนบัตรโดยสารของคุณ คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระที่คุณสามารถฝากเข้าใต้ท้องเครื่องได้ในเที่ยวบินของเรา

เมื่อคุณบินกับเรา คุณสามารถพกพากระเป๋าสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ใบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นการโดยสารของคุณ

 

นอกเหนือจากข้อจำกัดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ คุณต้องเก็บสัมภาระของคุณให้ปลอดภัยในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ หรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ

 

ระดับชั้นโดยสาร จำนวนที่อนุญาต ข้อจำกัด
ชั้นสวีท
ชั้นหนึ่ง
ชั้นธุรกิจ
2 ชิ้น
  • แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 7กก.
  • ผลรวมของความยาว ความกว้าง และความสูงของแต่ละชิ้นต้องไม่เกิน 115 ซม.
ชั้นประหยัดพิเศษ
ชั้นประหยัด
1 ชิ้น
  • แต่ละชิ้นหนักไม่เกิน 7กก.
  • ผลรวมของความยาว ความกว้าง และความสูงของแต่ละชิ้นต้องไม่เกิน 115 ซม.

 

คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนกระเป๋าสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้พกพาขึ้นบนเที่ยวบินของเรา

ในกรณีที่คุณไปถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่มีสัมภาระที่ฝากเข้าใต้ท้องเครื่อง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อติดตามหาสัมภาระและนำส่งให้คุณโดยเร็วที่สุด โปรดติดต่อสำนักงานของสิงคโปร์ แอร์ไลน์สในสนามบินเพื่อขอความช่วยเหลือทันที

 

และคุณสามารถตรวจสอบสถานะสัมภาระของคุณได้ โดยกรอกหมายเลข File Reference ใน ระบบติดตามสัมภาระ

กระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตให้ฝากเข้าใต้ท้องเครื่องได้มีจำนวนแตกต่างกันไปตามสายการบิน และจุดหมายปลายทาง โปรดตรวจสอบกับสายการบินร่วมของเราเกี่ยวกับจำนวนกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตให้ฝากเข้าใต้ท้องเครื่องได้

จำนวนกระเป๋าสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องที่อนุญาตจะแตกต่างกันไปตามสายการบินและจุดหมายปลายทาง โปรดตรวจสอบกับสายการบินร่วมเหล่านี้ของเรา สำหรับจำนวนกระเป๋าสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องที่ได้รับอนุญาตในเที่ยวบินของคุณ

ได้ ในฐานะที่เป็นสมาชิก PPS Club หรือ KrisFlyer คุณจะได้รับส่วนลดสำหรับการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมเมื่อซื้อผ่านทางออนไลน์ที่ singaporeair.com เพียงเข้าสู่ระบบบัญชี KF ก่อนทำการจองเที่ยวบิน หรือเมื่อจัดการการจองของคุณ

น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้า

PPS Club* ลด 45%
KrisFlyer Elite Gold# ลด 40%
KrisFlyer Elite Silver ลด 35%
KrisFlyer ลด 30%

*เพื่อนร่วมการเดินทางของสมาชิก PPS Club จะได้รับส่วนลด 40% เมื่อซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า
#เพื่อนร่วมการเดินทางของสมาชิก KrisFlyer Elite Gold จะได้รับส่วนลด 35% เมื่อซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า

โปรดทราบว่าสมาชิก PPS Club และสมาชิก Elite Gold มีสิทธิได้รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

หากคุณเป็นสมาชิกของ PPS Club หรือสมาชิก KrisFlyer Elite Gold เพื่อนร่วมการเดินทางของคุณจะได้รับส่วนลดสำหรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้า แต่ในขอบเขตที่น้อยกว่า เพื่อให้เพื่อนร่วมการเดินทางของคุณได้รับส่วนลดเหล่านี้ เพื่อนร่วมเดินทางของคุณจะต้องเดินภายใต้การจองเดียวกันกับคุณ

หากคุณลืมสิ่งของสัมภาระไว้บนเครื่องบินของเราที่เดินทางมาถึงสิงคโปร์หรือที่ห้องรับรองของเราในสนามบินชางงี คุณสามารถส่งคำร้องเพื่อค้นหาสัมภาระของคุณได้ที่นี่ หากคุณลืมไว้ที่อื่นโปรดติดต่อสำนักงานในพื้นที่ของคุณโดยเร็วที่สุดตามหมายเลขที่ระบุสำหรับประเทศของคุณที่นี่

หากคุณเปลี่ยนวัน เวลา หรือกำหนดการเดินทางเที่ยวบินของคุณภายใต้นโยบายผ่อนผันการเดินทางที่ใช้ทั่วโลกของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส หรือนโยบายการจองใหม่โดยไม่มีค่าธรรมเนียม คุณมีสิทธิ์จองสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินใหม่ของคุณ โปรดติดต่อศูนย์ติดต่อของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ในพื้นที่ของคุณเพื่อเตรียมการที่จำเป็นในการโอนเกี่ยวกับสัมภาระของคุณ

ติดต่อเรา

ไม่พบคำตอบที่คุณต้องการใช่ไหม คุณสามารถส่งคำถามของคุณผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ของเราได้ หรือติดต่อสำนักงานของสิงคโปร์แอร์ไลน์ในพื้นที่ของคุณ

Loading...

รอสักครู่... เราจะพาคุณไปที่นั่นเร็วๆ นี้