Singapore Airlines

Đăng ký và cất cánh

Hãy tạo tài khoản giúp quý khách tiết kiệm thời gian khi đặt vé chuyến bay. Và nếu quý khách là thành viên KrisFlyer, quý khách cũng sẽ được hưởng các đặc quyền riêng. Chỉ mất một phút thôi.

Quý khách là Khách hàng đã đăng ký hoặc thành viên KrisFlyer?

As a registered customer, you'll be the first to know about deals and promotions on Singapore Airlines and Partners.

Loading...

Thông tin cá nhân

SelectSelect

Thông tin liên lạc

arrow

Địa chỉ gửi thư

Chúng tôi sẽ gửi thẻ hội viên và các tài liệu hội viên dạng in khác của quý khách tới địa chỉ này.

arrow
Chọn
Chọn

Các chi tiết đăng nhập của KrisFlyer

Chúng tôi sẽ cung cấp số thành viên KrisFlyer cho quý khách khi đơn đăng ký được gửi và xác minh thành công.

Your password must contain 8 to 16 alphanumeric characters, and include a combination of a number (0-9), lowercase character (a-z) and uppercase character (A-Z).

Chọn hình thức liên hệ

Quý khách có thể thay đổi tùy chọn liên lạc trong hồ sơ KrisFlyer của mình bất cứ khi nào.